Αρθρα - γνωμεσ
>
ιστοριεσ

«Δημοκρατία ένας ζωντανός οργανισμός»

Η δημοκρατία πρωτοεμφανίστηκε στην αρχαία Αθήνα και άνθησε κυρίως τον λεγόμενο «χρυσό αιώνα» την εποχή του Περικλή. Από τότε ολόκληρος ο κόσμος γνώρισε όλα σχεδόν τα πολιτεύματα, από τα πιο αυταρχικά στα αριστοκρατικά και έπειτα στα δημοκρατικά όπως μας διδάσκει και η παγκόσμια ιστορία.

Η δημοκρατία πρωτοεμφανίστηκε στην αρχαία Αθήνα και άνθησε κυρίως τον λεγόμενο «χρυσό αιώνα» την εποχή του Περικλή. Από τότε ολόκληρος ο κόσμος γνώρισε όλα σχεδόν τα πολιτεύματα, από τα πιο αυταρχικά στα αριστοκρατικά και έπειτα στα δημοκρατικά όπως μας διδάσκει και η παγκόσμια ιστορία. Η δημοκρατία όμως είναι το πολίτευμα που επικράτησε, καθώς αυτό βασίζεται μέχρι και σήμερα στη δράση των ενεργών πολιτών, στη λαϊκή κυριαρχία, στο σεβασμό της διαφορετικότητας, την ισονομία, την ισηγορία και φυσικά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  Είναι γεγονός, ότι για την επικράτηση της δημοκρατίας απαιτείται συμμετοχή και δράση των ίδιων των πολιτών. Στη καθημερινότητά του ο πολίτης απολαμβάνει τις αρετές της δημοκρατίας αλλά κάνει και πράξη τη δημοκρατία μέσω της συμμετοχής του στις εκλογικές διαδικασίες, τα δημοψηφίσματα, τη δράση του και την ένταξή του στα συνδικαλιστικά σωματεία καθώς και την διαμαρτυρία και τη διαδήλωση με μία ομάδα ανθρώπων. Σε πιο ατομικό επίπεδο ο πολίτης ενημερώνεται καθημερινώς από πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης, για τα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα να έρθει σε άμεση επικοινωνία με τα όργανα της κεντρικής εξουσίας για την επίλυση επιμέρους προβλημάτων. Επιπρόσθετα, μέσα από την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος της προτίμησης του, μέσα από τη συμμετοχή των παιδιών του στη σύγχρονη δημοκρατική εκπαιδευτική διαδικασία και τέλος μέσα από τη συμμετοχή στην προσφερόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που του παρέχει το κράτος πρόνοιας. Τέλος έχουν αναγνωριστεί διεθνώς τα ανθρώπινα δικαιώματά του και έχει εκτιμηθεί η αξία τους σχεδόν απ’ όλα τα κράτη της υφηλίου.

  Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με δημοκρατικές αρχές και ήθος οφείλει να διαδραματίσει το σύγχρονο σχολείο, το οποίο αποτελεί πυλώνα εκμάθησης, στη νέα γενιά, της δημοκρατίας.

  Αρχικά, το σχολείο πρέπει να στοχεύσει στη καλλιέργεια δημοκρατικών πολιτών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης, της πολύπλευρης πνευματικής ανάπτυξης, της αντικειμενικής ιστορικής εκμάθησης, όπως και με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των μαθητικών σωματείων τους. Επιπλέον, είναι αναγκαία η συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπως αυτά της Βουλής των Εφήβων, σε προσομοιώσεις δημοτικών συμβουλίων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εφήβων. Ακόμη, είναι απολύτως αναγκαία η πλήρης ενημέρωση με τη μορφή διαλέξεων ή ημερίδων, στο χώρο του σχολείου από δημοσιογράφους, ανθρώπους του πνεύματος, ακαδημαϊκούς, για τη δημοκρατία με κεντρικό στόχο του νοήματος και της αξίας της συμμετοχής στα κοινά. Τέλος, η συμμετοχή του σχολείου σε πολιτιστικά – εθελοντικά προγράμματα θα εμφυσήσει στη νέα γενιά τις αξίες της δημοκρατίας και θα οδηγήσει στη κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων.

Φεγιάς Αλέξανδρος μαθητής λυκείου και μέλος του Κινήματος Μαθητών

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ