Αρθρα - γνωμεσ
>
ιστοριεσ

Έως και 30% μείωση ύλης. Τι προτάθηκε στο υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Τι προτάθηκε στο υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Εως και 30% μειωση ύλης στα Μαθηματικά, καμία αλλαγή σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Τι προτάθηκε στο υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Εως και 30% μειωση ύλης στα Μαθηματικά, καμία αλλαγή σε Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η 6η Ιουλίου

Αυτά σε επίπεδο εισηγήσεων. Η ηγεσία του υπουργείου, όπως αναφέρουν οι έγκυρες πηγές των «Νέων» από το κτίριο του Αμαρουσίου, συζητάει αυτές τις ημέρες ως πιθανότερη ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να ξεκινήσουν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις την 6η Ιουλίου, περίπου έναν μήνα δηλαδή μετά την περίοδο που θα επρόκειτο κανονικά να ξεκινήσουν (πέρυσι ξεκίνησαν στις 7 Ιουνίου).


Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν τα παιδιά της Γ΄ Λυκείου

Με βάση τα τελευταία δεδομένα αναστολής λειτουργίας των σχολείων ως και 10/04/2020 (και πιθανής επιστροφής στα σχολεία, μετά τις διακοπές του Πάσχα, στις 27/04/2020) και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

(α) την καταγραφή/παρακολούθηση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης στο σύνολο της επικράτειας, όπως εστάλη από το ΥΠΑΙΘ στο ΙΕΠ στις 06/04/2020,

(β) τα ΦΕΚ/Β’/2875/05-07-2019, ΦΕΚ/Β’/3226/22-08-2019 και ΦΕΚ/4266/Β’/22-11-2019 με τα οποία έχει προσδιορισθεί η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου (Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου), για το σχολικό έτος 2019-2020,και την με αριθμ. πρωτ. 1443589/Δ2/17-09-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχει?ριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ και Δ’ τα?ξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικο? ετος 2019-2020), και την με αριθμ πρωτ. 180287/Δ2 /19-11-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτύ Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020), εισηγούμαστε σχετικά με τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου (Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου), ανά μάθημα, τα ακόλουθα:


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

1. Θεωρητική Κατεύθυνση

1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β’/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στο Κεφάλαιo 9: ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και στο Κεφάλαιo 10: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

2. ΙΣΤΟΡΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β’/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στα εξής:

Πρόσφυγες στην Ελλα?δα κατα? τον 19ο αιώνα (Εισαγωγή) και

Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922, Β. Η Μικρασιατική καταστροφή, Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων, Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική προσέγγιση, Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα από το Κεφάλαιο IΙΙ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

καθώς και

Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, από το Κεφάλαιο IV. TΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ.

3. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β’/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στα ακόλουθα:

Ε. Ο άνθρωπος μέσα στην πόλη - η πολιτική αρετή και η πολιτική εξουσία (Αριστοτέλης, Πολιτικά)

Ε. 16 Η πόλις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Σ, Πολιτικά Α 1.1-8, 1252a1-7-b27-32 (ενότητες: 11η και 12η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος»)

Ε.17 Ο άνθρωπος ζώον πολιτικόν ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Α 1. 10-11, 1253a7-18 (ενότητα 13η σχολικού εγχειριδίου, έκδοση (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος»)

Ε.18 Η αρχή της πλειοψηφίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Γ6. 3-4, 1281a39-b10 (νέο κείμενο από τον φάκελο εκπαιδευτικού υλικού)

Ε. 19 Το πολίτευμα της δημοκρατίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά Δ 4.2-3,1291b30-39 (ενότητα 19η σχολικού εγχειριδίου)

Στ. Ο άνθρωπος πολίτης του κόσμου - η νέα οικουμένη και η επιμέλεια εαυτού (ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων από την ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα)

ΣΤ. 20 Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β.10.1-4 (νέο κείμενο όπως στον φάκελο υλικού)

ΣΤ. 21 Η νέα οικουμένη

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περί Αλεξάνδρου τύχης και αρετής 6 329 A-D (νέο κείμενο από τον φάκελο υλικού)

ΣΤ. 22 Η επιμέλεια του εαυτού ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τα εις εαυτόν, 4.3 (νέο κείμενο όπως στον φάκελο υλικού)

4. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ ΦΕΚ/Β’/2875/05-07-2019. ΔΕΝ προτείνεται αλλαγή στην ύλη από το ανωτέρω ΦΕΚ. Ως εκ τούτου, η διδακτέα-εξεταστέα ύλη παραμένει ως έχει στο ΦΕΚ/Β’/2875/05-07-2019.

Θετική Κατεύθυνση- Επιστήμες Υγείας- Οικονομικά

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019 και με το ΦΕΚ/4266/Β΄/22-11-2019 [Συμπλήρωση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής απόφασης (Β' 2875) με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει]. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019 να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στις παραγράφους:

2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης,

2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital,

2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης, του Κεφαλαίου 2: Διαφορικός Λογισμός καθώς και στο Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός.


2. ΦΥΣΙΚΗ


Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στις παραγράφους:

4.5 Ροπή αδράνειας, 4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης, 4.7 Στροφορμή, 4.8 Διατήρηση της στροφορμής, 4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής, 4.10 Εργο κατά τη στροφική κίνηση του Κεφαλαίου 4. Μηχανική στερεού σώματος, από το βιβλίο Φυσική - Τεύχος Γ’.

Επίσης να μην περιληφθεί η αναφορά «Εξαιρούνται οι ασκήσεις 25, 70» η οποία περιλαμβάνεται στο τέλος του Κεφαλαίου 4. Μηχανική στερεού σώματος στο ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019, διότι οι εν λόγω ασκήσεις αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του Κεφαλαίου 4 οι οποίες εξαιρούνται.

3. ΧΗΜΕΙΑ

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 και με τη με αριθμ. πρωτ. 180287/Δ2 /19-11-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ’ και Δ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020). Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στο Κεφάλαιο 1. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτρόλυση και στο Κεφάλαιο 7. Οργανική Χημεία, από το βιβλίο Χημεία - τεύχος Β’.

Επίσης στο «ΚEΦΑΛΑΙΟ 3. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ» από το βιβλίο ΧΗΜΕΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β’ (ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019) να περιληφθούν σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 180287/Δ2 /19-11-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ και τα ακόλουθα:

Από τις Ασκήσεις - Προβλήματα να διδαχθούν: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33.

Από τις Ασκήσεις - Προβλήματα και Γενικά προβλήματα να διδαχθούν: από την 34 έως και την 56, εκτός του ερωτήματος (δ) της άσκησης 54.


4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 και με τη με αριθμ. πρωτ. 1443589/Δ2/17-09-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (σχετικά με διευκρίνιση για τη διαχείριση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης της Βιολογίας της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ’ και Δ’ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020). Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ/Β΄/3226/22-08-2019 να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στην παράγραφο 2.4.4 Ρύπανση και στο Κεφάλαιο 3. Εξέλιξη, από το βιβλίο «Βιολογία - τεύχος Α’» καθώς και στο Κεφάλαιο 7. «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας», στο Κεφάλαιο 8. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» και στο Κεφάλαιο 9. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία», από το βιβλίο «Βιολογία - τεύχος Β’».

Επίσης, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 1443589/Δ2/17-09-2019 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, να περιληφθούν τα ακόλουθα:

Για την ομαλή ροή της διδακτέας - εξεταστέας ύλης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 προτείνεται η διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας να γίνεται με παράλληλη χρήση των δύο σχολικών εγχειριδίων ως εξής:

Από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Α’» της Γ’ τάξης Γενικού των ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ ΣΜ., ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Μ. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ Χ., ΛΑΚΚΑ Λ., ΝΟΤΑΡΑ Δ., ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ Ν., ΧΑΝΤΗΚΩΝΤΗ ΟΛ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., δύο (2) ώρες ανά εβδομάδα και από το βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β’» Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου των ΑΛΕΠΟΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ Β., ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΛ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ Π., ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ Β., τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι στην εξεταστέα - διδακτέα ύλη δεν περιλαμβάνονται:

α) Τα ένθετα - παραθέματα, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο και οι προτάσεις για συνθετικές - δημιουργικές εργασίες των μαθητών, τα οποία σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον πληροφόρησης των μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε θέματα που αναδεικνύουν τη σχέση της επιστήμης της Βιολογίας και των εφαρμογών της με όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. β) Οι χημικοί τύποι, οι οποίοι συνοδεύουν το κείμενο και συμβάλλουν στην κατανόησή του, σε καμία όμως περίπτωση δεν απαιτείται η απομνημόνευσή τους.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020 προσδιορίζεται με το ΦΕΚ/Β΄/2875/05-07-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη στις ακόλουθες παραγράφους, από το βιβλίο: «Πληροφορική», Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, Βιβλίο Μαθητή, Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Εκδοση 2019:

1.3 Αλλες δομές δεδομένων

1.3.1 Λίστες

1.3.2 Δένδρα

1.3.3 Γράφοι

1.3.4 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων

4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα

4.2.1 Μεθοδολογία

4.2.2 Διαγραμματική Αναπαράσταση

4.3 Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση

4.3.1 Παραδείγματα Διαγραμματικής Αναπαράστασης Κλάσεων

4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι

4.5 Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός

4.6 Ερωτήσεις - Ασκήσεις

5.2.5 Μέθοδος Ελέγχου «Μαύρο Κουτί»

5.3 Οι Ερωτήσεις - Ασκήσεις Ε.2, Ε.3 και Ε.4

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη προσαρμογή της ύλης αφορά και τις Οδηγίες που έχουν αποσταλεί αντίστοιχα για κάθε μάθημα.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2019-2020, προσδιορίζεται με το ΦΕΚ 3226/Β’/22-8-2019. Προτείνεται από το ανωτέρω ΦΕΚ να μη διδαχθεί ό,τι προβλεπόταν ως ύλη

στο Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

στο Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός-ανεργία, και στο Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά.

Πηγή: newpost.gr


ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ