Αρθρα - γνωμεσ
>
ιστοριεσ

Φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας

Καθώς το τσιμέντο και η ασφαλτος αυξάνονται και το πράσινο μειώνεται, παρατηρείται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
Καθώς το τσιμέντο και η ασφαλτος αυξάνονται και το πράσινο μειώνεται, παρατηρείται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Θερμικές νησίδες ονομάζουμε τις περιοχές των οποίων το μικροκλίμα είναι θερμότερο από αυτό των περιοχών που τις περιβάλλουν. Ενώ μπορούν να δημιουργηθούν και με φυσικό τρόπο, ανθρωπογενείς παράγοντες έχουν δημιουργήσει και εχουν οξύνει το φαινόμενο στα περισσότερα αστικά κέντρα. Υλικά όπως το τσιμέντο, που καλύπτουν τα αστικά κέντρα, απορροφούν μεγάλες ποσότητες από την ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται. Συνεπώς, οι εκτάσεις στις οποίες αυτά τα υλικά κυριαρχούν, αναπτύσσουν ένα μικροκλίμα πιο θερμό από αυτό μιας περιοχης στην οποία κυριαρχεί το πράσινο.
Εξαιτίας του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, τα ζώα και οι άνθρωποι, εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως αυτό να είναι η μόνη απειλή που αποτελούν οι αστικές θερμικές νησίδες. Το φαινόμενο, αλληλοενισχύεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον επηρεάζει τα μοτίβα των βροχοπτώσεων και αυξάνει το ρίσκο πλημμύρας. Όλα τα παραπάνω, καθιστούν τις αστικές θερμικές νησίδες, κίνδυνο για τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα στις εν λόγω περιοχές.
Ένας τρόπος να περιοριστεί, είναι η δημιουργία πράσινων στεγών στα αστικά κέντρα, δηλαδή κήπους που καλύπτουν τις στέγες των κτιρίων. Μερικά που μπορούν να προσφέρουν οι πράσινες στέγες σε αστικές περιοχές είναι:

  • Λιγότερη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας και επομένως  του μείωση της μέσης θερμοκρασίας των αστικών θερμικών νησίδων.

  • Μείωση στην απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.

  • Ενίσχυση της πανίδας στις πόλεις. Οι πράσινες στέγες είναι μόνο ένας από τους αρκετούς τρόπους να περιοριστεί το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, παρόλα αυτά, ελάχιστα πράγματα που προτείνονται συνεχώς από επιστήμονες, όντως υλοποιούνται. Κάνουμε έκκληση λοιπόν, η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος που αποτελεί το φαινόμενο, και να ξεκινήσει άμεσα, πλάνα για την αντιμετώπιση του.

Οδυσσέας Λυδάκης μαθητής της Α΄ Λυκείου του Μουσικού  Σχολείου Χανίων και μέλος της Πρωτοβουλίας Νέων

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ