Αρθρα - γνωμεσ
>
ιστοριεσ

Ο σεξισμός επιβιώνει …. Είναι στο χέρι σου να σταματήσει

Η ευρύτερη τεχνολογική πρόοδος που χαρακτηρίζει την σύγχρονη εποχή είναι αναγκαίο να συνάδει με αντίστοιχη πνευματική εξέλιξη, η οποία συνεπάγεται με την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής διάκρισης όπως τα έμφυλα στερεότυπα.

Η ευρύτερη τεχνολογική πρόοδος που χαρακτηρίζει την σύγχρονη εποχή είναι αναγκαίο να συνάδει με αντίστοιχη πνευματική εξέλιξη, η οποία συνεπάγεται με την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής διάκρισης όπως τα έμφυλα στερεότυπα. Δυστυχώς όμως το κύμα αποκαλύψεων σεξουαλικών παρενοχλήσεων το τελευταίο διάστημα όπως και τα χυδαία σεξιστικά σχόλια που εκφράστηκαν από συντηρητική μερίδα της κοινωνίας έναντι αυτών προκαλούν έντονη αποστροφή και θέτουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ουσιαστικότερης αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.

Παρά τα εξελικτικά βήματα που έχουν γίνει για την ισότητα των φύλων καθημερινά απαντώνται φαινόμενα εκδήλωσης σεξιστικών κρουσμάτων σε όλες σχεδόν τις πτυχές της κοινωνίας. Οι ιδεοληψίες περί κατωτερότητας του γυναικείου φύλου διαιωνίζονται στους ρόλους αρκετών οικογενειών καθιστώντας τη γυναίκα ως νοικοκυρά υπεύθυνη για τη διευθέτηση των οικιακών εργασιών όπως και για την ανατροφή των παιδιών ενώ ο πατέρας αποτελεί πιο αποστασιοποιημένο μέλος της οικογένειας προσφέροντας κυρίως οικονομικά σε αυτήν. Τέτοιες αντιλήψεις παρατηρούνται εξίσου και στην αγορά εργασίας υποτιμώντας συχνά τις δυνατότητες των γυναικών, τοποθετώντας τες σε κατώτερες βοηθητικές θέσεις και υποαμείβοντάς τες.

Όμως οι σεξιστικές εκδηλώσεις δεν περιορίζονται στα προαναφερθέντα αλλά παρατηρούνται και στις πιο ακραίες εκφάνσεις τους που είναι η άσκηση σωματικής βίας και η μη συναινετική ερωτική συνεύρεση. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο οικιακός εγκλεισμός  για την αναχαίτιση της διασποράς της πανδημίας οδήγησε σε κλιμάκωση της έμφυλης βίας με αρκετές γυναίκες να υφίστανται έντονη σωματική κακοποίηση. Ακόμα οι πρόσφατες αναφορές σεξουαλικών παρενοχλήσεων προέβαλαν την έκταση και την σημασία αυτού του προβλήματος.

Επίσης η εμφάνιση του σεξισμού είναι ορατή στα τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και σε ορισμένα προβαλλόμενα πρότυπα. Η ανάδειξη της γυναίκας καθαρά και μόνο για την εξωτερική της εμφάνιση για διαφημιστικούς σκοπούς ή λόγους τηλεθέασης αποτελεί προώθηση σεξιστικών αντιλήψεων που είναι αναγκαίο να αλλάξει.

Για να επέλθει η ριζική αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων πρέπει καθένας να αυτενεργήσει προσωπικά. Πρωτίστως μείζονος σημασίας είναι η αναζήτηση της γνώσης και της ποιοτικής ενημέρωσης μέσω των οποίων δομείται μια ισχυρή προσωπικότητα με έντονο το στοιχείο της κριτικής σκέψης κατακρίνοντας αποβάλλοντας πλήρως οποιαδήποτε διάκριση με βάση το φύλο. Η νηφαλιότητα ενός τέτοιου χαρακτήρα μεταδίδεται στον κοινωνικό του περίγυρο μεταφέροντας έτσι την θετική αντίληψη ισότητας των φύλων και παραγκωνισμού του σεξισμού μέσω του λόγου και των πράξεων του.

Ακόμα σκόπιμη κρίνεται η ενεργή δράση σε περίπτωση διαπίστωσης σεξιστικής εκδήλωσης. Συγκεκριμένα η περιθωριοποίηση  ακραίων φωνών που προωθούν τα έμφυλα στερεότυπα αποτελεί ενδεδειγμένη πρακτική. Ακόμα εφόσον διαπιστωθεί επιβλαβής σεξιστική ενέργεια είναι αναγκαία η  άμεση καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και  η υπεράσπιση και υποστήριξη του θύματος. Τέλος καθένας οφείλει να ωθεί τους κρατικούς θεσμούς μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών στην δράση για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων μέσω της τόνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω της συγκρότησης και ανάδειξης οργανισμών που προωθούν την ισότητα των φύλων και βοηθούν γυναίκες που έχουν υποστεί  κακοποίηση.

Η διαιώνιση του σεξισμού μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει εντείνοντας την κοινωνική παθογένεια και βυθίζοντας την κοινωνία στη δύνη του συντηρητισμού. Μόνο μέσω της εξάλειψής του μπορεί να επιτευχθεί η ουσιαστική ανθρωπιστική πρόοδος της κοινωνίας και η ευρύτερη ανάκαμψη.


Ανδρέας Χριστόπουλος
Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι μαθητής δευτέρας λυκείου
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ