Αρθρα - γνωμεσ
>
ιστοριεσ

Πώς θέλουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα;

Πως θέλουμε να δεχόμαστε τη γνώση και που θα εστιάζει αυτή; Τι αξίες και εφόδια επιθυμούμε να προσλαμβάνουμε από το εκπαιδευτικό μας σύστημα; Ποιος θα είναι ο απώτερος στόχος της μορφωτικής διαδικασίας; Για να διαπλάσουμε την ιδεατή εικόνα του ουτοπικού σχολείου κρίνεται αναγκαία η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα.


Πως θέλουμε να δεχόμαστε τη γνώση και που θα εστιάζει αυτή; Τι αξίες και εφόδια επιθυμούμε να προσλαμβάνουμε από το εκπαιδευτικό μας σύστημα; Ποιος θα είναι ο απώτερος στόχος της μορφωτικής διαδικασίας; Για να διαπλάσουμε την ιδεατή εικόνα του ουτοπικού σχολείου κρίνεται αναγκαία η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα.

Αρχικά σε ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα η γνώση δεν θα μεταδίδεται στείρα και τεχνοκρατική όπως συμβαίνει με απώτερο στόχο την εξέταση και βαθμολόγηση των μαθητών και αργότερα τη βέλτιστη εργασιακή τους επίδοση, αλλά η μορφωτική διαδικασία θα αποσκοπεί στην εμφύσηση πανανθρώπινων αξιών στους μαθητές αλλά και στην καλλιέργεια ηθικών αξιών και στοχαστικού πνεύματος. Η έννοια της αίθουσας και της παράδοσης του μαθήματος θα έχουν μια τελείως διαφορετική μορφή. Φιλολογικά μαθήματα θα γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, μουσεία, βιβλιοθήκες αλλά και σε άρτια διαμορφωμένους σχολικούς χώρους, ενώ τα επονομαζόμενα θετικά σε εργαστήρια, χώρους έρευνας και επιστημονικά κέντρα  ώστε να διεγείρεται το ενδιαφέρον των παιδιών που θα έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο που διδάσκονται αποκτώντας πληθώρα πρισμάτων. Ανάλογα το μάθημα θα πραγματοποιείται με επίκεντρο τον μαθητή και η γνώση θα αποκτάται μέσω της διάδρασης, της συνεργασίας και της ομαδικότητας με τον καθηγητή να λειτουργεί καθοδηγητικά έχοντας την ελευθερία να αυτενεργεί  εκμαιεύοντας τη γνώση από τον μαθητή. Σε όλα αυτά τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά μέσω της οπτικοακουστικής αποτύπωσης του μαθήματος. Το μίσος και οι διακρίσεις θα αποτελούν ξένες έννοιες για αυτό το σχολείο.

Στόχος της μορφωτικής διαδικασίας δεν θα αποτελεί η βαθμολόγηση και οι πανελλαδικές εξετάσεις αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα θα αναπροσανατολιστεί από εξεταστικοκεντρικό σε ελευθεριακό και πολυδιάστατο ως προς την γνώση και τις αξίες. Σκοπός του δεν θα αποτελεί η παραγωγή τεχνοκρατών και καλών εργατών που θα λειτουργούν ως γρανάζι στο αδηφάγο και ανεξέλεγχτο οικονομικό σύστημα αλλά η διάπλαση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με ουσιαστικούς προβληματισμούς και σκέψεις, αίσθημα της συλλογικότητας και όραμα, αξίες και ιδανικά για ένα καλύτερο αύριο.

Για αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα αξίζει να αγωνιστείς!

Tα σχολεία που πήγα social waste https://www.youtube.com/watch?v=HG0SrO2jNN8

Ανδρέας Χριστόπουλος
Ο Ανδρέας Χριστόπουλος είναι μαθητής δευτέρας λυκείου
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ