δΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
>

Ανακοίνωση Τομέα Παιδείας για τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας.

September 19, 2020

Ανακοίνωση Τομέα Παιδείας για τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας.

Ανακοίνωση Τομέα Παιδείας για τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας.

Λίγες ημέρες πριν, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τις επερχόμενες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές συνοψίζονται σε δύο άξονες.


Το πρώτο κομμάτι αφορά την είσοδο των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός προτείνει την θέσπιση ορίου εισόδου από τα ίδια τα τμήματα σε ένα ή περισσότερα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.


Το δεύτερο σκέλος των αλλαγών αφορά την σύνδεση της αξιολόγησης των Πανεπιστημίων με την χρηματοδότηση τους.    


Ο Τομέας Παιδείας της Πρωτοβουλίας μας συνεδρίασε με σκοπό τον σχολιασμό και την μελέτη των εξαγγελιών της Υπουργού.


Όσον αφορά το όριο εισόδου σε μαθήματα εισαγωγής, θεωρούμε πως απέχει πολύ από το να αποτελέσει την λύση του προβλήματος. Γνώμονας των αποφάσεων πρέπει να είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι η δημιουργία επιπλέον εμποδίων για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια. Πολλά τμήματα, άλλωστε, δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τα εξεταζόμενα μαθήματα.


Οι λίγες μέρες των Πανελληνίων, δυστυχώς, μπορούν να κρίνουν την ακαδημαϊκή πορεία του μαθητή. Με το μέτρο αυτό, το μέλλον του δεν θα κρίνεται από όλη την επίδοσή του στις εξετάσεις, αλλά -ακόμα χειρότερα- από ένα μόνο μάθημα, μία μόνο ημέρα!


Όσον αφορά την χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, υποστηρίζουμε ακράδαντα πως δεν πρέπει να συνδεθεί με την αξιολόγηση των ιδρυμάτων. Ήδη πολλά πανεπιστήμια υπολειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Αντί να μοιράσουμε τα ήδη λιγοστά χρήματα που δίνονται, ας τα αυξήσουμε.

Συμφωνούμε με την αξιολόγηση ως κριτήριο βελτίωσης, όχι χρηματοδότησης.
Ο Τομέας Παιδείας,

Πρωτοβουλία Νέων.

Ανακοίνωση Τομέα Παιδείας για τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας.

Λίγες ημέρες πριν, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τις επερχόμενες αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές αυτές συνοψίζονται σε δύο άξονες.


Το πρώτο κομμάτι αφορά την είσοδο των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός προτείνει την θέσπιση ορίου εισόδου από τα ίδια τα τμήματα σε ένα ή περισσότερα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.


Το δεύτερο σκέλος των αλλαγών αφορά την σύνδεση της αξιολόγησης των Πανεπιστημίων με την χρηματοδότηση τους.    


Ο Τομέας Παιδείας της Πρωτοβουλίας μας συνεδρίασε με σκοπό τον σχολιασμό και την μελέτη των εξαγγελιών της Υπουργού.


Όσον αφορά το όριο εισόδου σε μαθήματα εισαγωγής, θεωρούμε πως απέχει πολύ από το να αποτελέσει την λύση του προβλήματος. Γνώμονας των αποφάσεων πρέπει να είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι η δημιουργία επιπλέον εμποδίων για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια. Πολλά τμήματα, άλλωστε, δεν έχουν καμία άμεση σχέση με τα εξεταζόμενα μαθήματα.


Οι λίγες μέρες των Πανελληνίων, δυστυχώς, μπορούν να κρίνουν την ακαδημαϊκή πορεία του μαθητή. Με το μέτρο αυτό, το μέλλον του δεν θα κρίνεται από όλη την επίδοσή του στις εξετάσεις, αλλά -ακόμα χειρότερα- από ένα μόνο μάθημα, μία μόνο ημέρα!


Όσον αφορά την χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, υποστηρίζουμε ακράδαντα πως δεν πρέπει να συνδεθεί με την αξιολόγηση των ιδρυμάτων. Ήδη πολλά πανεπιστήμια υπολειτουργούν λόγω έλλειψης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Αντί να μοιράσουμε τα ήδη λιγοστά χρήματα που δίνονται, ας τα αυξήσουμε.

Συμφωνούμε με την αξιολόγηση ως κριτήριο βελτίωσης, όχι χρηματοδότησης.
Ο Τομέας Παιδείας,

Πρωτοβουλία Νέων.