Βία της ευθύνης. Μία συζήτηση για την επικαιρότητα.

Μία ηλεκτρονική συζήτηση για τα φαινόμενα της επικαιρότητας.Έλληνες ακαδημαϊκοί, αναλύουν την έννοια της κρατικής βίας, τα όρια της, την λειτουργία της και τα φαινόμενα αυθαιρεσίας.

Κάνε τις ερωτήσεις σου εδώ:

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ