>
Αλέξανδρος Ραμιώτης

Αλέξανδρος Ραμιώτης

Γραμματεία Πρωτοβουλίας
Αθήνα/Λαμία

Ο Αλέξανδρος είναι μέλος της Πρωτοβουλίας και φοιτητής του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άλλα μέλη/συντονιστές

Είναι στο χέρι σου!

Είναι στο χέρι σου!
Γινε μελοσ τησ Πρωτοβουλιασ