Οι θέσεις μας.

Διαχωρισμός Εκκλησίας - Κράτους

Το Κίνημα μας υποστηρίζει τον πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους. Διαχωρισμό χωρίς αστερίσκους που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
 
1. Καμία χρηματοδότηση από το κράτος της λειτουργία θρησκευτικών ναών αλλά και παύση παροχής αποδοχών στο προσωπικό αυτών (εξαιρουμένης της συντήρησης ναών που αποτελούν διατηρητέα μνημεία και πολιτιστική κληρονομιά). 

2. Καμία αναφορά σε επίσημη θρησκεία του κράτους 

3. Δικαίωμα σε όλες τις εκκλησίες και δόγματα της ανέγερσης ναών και χώρων λατρείας με αυτοχρηματοδότηση, στα πλαίσια της ανεξιθρησκίας. 

4. Φορολόγηση της περιουσίας της (κάθε) εκκλησίας.

5. Δυνατότητα εκπαίδευσης των νυν ιερέων για απορρόφησή του εργατικού αυτού δυναμικού  από τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.